pilt

Kanepi Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 19. jaanuaril kell 15.00 Pokumaal

Päevakorra projekt

1. Valla 2016. aasta eelarve teine lugemine. Ettekandja finantsnõunik Kersti Kaaver.
Kanepi valla 2016.aasta eelarve
Eelarve tabel


2. Kanepi aleviku soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026 eelnõu heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine. Ettekandja majandusnõunik Ülar Kõrge
Soojusmajanduse arengukava heakskiitmine
Arengukava
3. Valdade liitumise arutelu
Ettekandjad Arno Kakk ja Mikk Järv
Haldusterritoriaalse korralduse muutmise ettepanek- Polva
4. Vallavanema info
5. Avaldused, kohalalgatatud küsimused


Buss väljub kell 13.45 vallamajas juurest.