pilt

Kanepi valla Avatud Noortekeskuse aasta tegijate otsingud on alanud!

 Kanepi valla Avatud Noortekeskus kuulutab välja konkursi tunnustusauhindadele:
„Aasta Noor 2015"
„Aasta Noorte Sõber 2015"
„Aasta Tegu 2015“

Ettepanekud palume saata kuni 11. jaanuarini 2015
e-posti aadressil: kanepi.noortekeskus@gmail.com
paberkandjal: Turu 6, Kanepi vald, Põlvamaa 63101

„Aasta Noor" võib olla noor vanuses 7-26 aastat, kelle tegevus või saavutused on olnud teistele noortele eeskujuks ning motivatsiooniks. Nt. algatanud või ellu viinud projekti, osalenud aktiivselt noorte ettevõtmistes, korraldanud noorteüritusi või abiks olnud, käinud välja mõne põneva idee, mis on ellu viidud jne.
„Aasta Noorte Sõber" võib olla täiskasvanu, kes on kaasa aidanud Kanepi valla noorte elu-olu parandamisele, vaba aja veetmise võimaluste arendamisele, noorte huvide eest seisnud, noorte omaalgatuslikke tegevusi propageerinud ja toetanud või mõnel muul moel noorsootöö edendamisele kaasa aidanud.
„Aasta Tegu“ võib olla mistahes ettevõtmine, sündmus, rajatis või projekt, mis mõjutab väga positiivselt Kanepi valla inimeste elu-olu, loob uusi võimalusi ja toetab valla jätkusuutlikku arengut.
Vabas vormis esitatud taotluses palume tuua välja järgneva: kandidaadi nimi, lühike iseloomustus ja silmapaistnud tegevused või saavutused (kandidaadiks esitamise põhjus), lisaks esitaja nimi ja kontaktandmed.

Konkursi võitjad kuulutatakse välja 30. jaanuaril 2016 Kanepi valla noorte ja noorte sõprade 9. tunnustusüritusel ning avaldatakse noortekeskuse kodulehel www.kanepiank.ee ja Kanepi Teatajas.