pilt

Valla Aukodaniku ja Aasta Tegija kandidaatide nimetamine

Kuni 31. jaanuar 2016 on võimalik esitada kandidaate Valla Aukodaniku ja Aasta Tegija tiitlitele

Valla Aukodaniku nimetus antakse vallapoolse erilise austusavaldusena üksikisikule, kelle töö, tegevus ja isiklik eeskuju majanduse, kultuuri, hariduse, spordi, sotsiaal- või mõnes muus valdkonnas on pikema perioodi vältel silma paistnud erilise tulemuslikkusega ja kes on mõjutanud oluliselt Kanepi valla arengut. Kandidaadi tegevus peab pikema perioodi jooksul olema kaasa aidanud Kanepi valla arengule ja valla positiivse maine kujunemisele ning parandanud ja väärtustanud valla elukeskkonda või toonud vallale tuntust.

Valla Aasta Tegija nimetus antakse tunnustusena üksikisikule või ettevõttele, kelle töö, tegevus ja isiklik eeskuju majanduse, kultuuri, hariduse, spordi, sotsiaal- või mõnes muus valdkonnas on aasta jooksul silma paistnud erilise tulemuslikkusega ja mõjutanud oluliselt Kanepi valla arengut. Kandidaadi tegevus peab olema kaasa aidanud Kanepi valla arengule ja valla positiivse maine kujunemisele, parandanud ja väärtustanud valla elukeskkonda või toonud vallale tuntust.

Kirjaliku ettepaneku Valla Aukodaniku ja Aasta Tegija auhinna kandidaatide kohta võivad teha vallaelanikud, volikogu, valitsus ja vallas tegutsevad juriidilised isikud. Ettepanekud koos põhjendustega esitatakse kirjalikult vallakantseleisse vallavolikogu esimehe nimele märgusõna all "Valla Aukodanik" või "Aasta Tegija"  hiljemalt 31. jaanuariks 2016. 

Valla Aukodaniku statuut
Valla Aasta Tegija statuut