pilt

2018. aasta eelarve

Kanepi valla 2018. aasta eelarve
Koondeelarve
Eelarve seletuskiri

Eelarve teine lugemine 20.02.2018

Volikogu istungi protokoll

Majandus- ja eelarvekomisjoni 14.02.2018 koosoleku protokoll nr 2

Eelarve esimene lugemine 23.01.2018

Majandus- ja eelarvekomisjoni 10.01.2018 koosoleku protokoll nr 1

Volikogu istungi protokoll
Eelarve projekt

 

2017. AASTA EELARVE

Kanepi valla 2017. aasta eelarve

Lühiülevaade Kanepi valla 2017. aasta eelarvest

Eelarve seletuskiri

Eelarve esimene lugemine

Eelarve teine lugemine

Eelarve- ja majanduskomisjoni 17.01.2017 koosoleku protokoll nr 1

Eelarve- ja majanduskomisjoni 07.02.2017 koosoleku protokoll nr 2

Volikogu 24.01.2017 istungi protokoll nr 1

Volikogu 21.02.2017 istungi protokoll nr 2

Kanepi valla 2017. aasta esimene lisaeelarve

Koondeelarve

Eelarve- ja majanduskomisjoni 07.08.2017 koosoleku protokoll

Volikogu 15.08.2017 istungi protokoll

Lisaeelarve eelnõu ja seletuskiri

Kanepi valla 2017. aasta teine lisaeelarve

Koondeelarve

Volikogu 19.09.2017 istungi protokoll

Lisaeelarve eelnõu ja seletuskiri

2016. aasta eelarve

Kanepi valla 2016. aasta viies lisaeelarve

Kanepi valla 2016. aasta neljas lisaeelarve

Kanepi valla 2016. aasta kolmas lisaeelarve

Kanepi valla 2016. aasta teine lisaeelarve

Kanepi valla 2016. aasta esimene lisaeelarve

Kanepi valla 2016. aasta eelarve
Koondeelarve
Eelarve seletuskiri

Eelarve esimene lugemine. Seletuskiri

Eelarve teine lugemine. Seletuskiri

Eelarve-ja majanduskomisjoni 05.01.2016 koosoleku protokoll nr 1
Volikogu 15.12.2015 istungi protokoll 
Eelarve- ja majanduskomisjoni 01.12.2015 koosoleku protokoll nr 5

2015. aasta eelarve

2015. aasta eelarve

Kanepi valla 2015.aasta eelarve seletuskiri
Majanduskomisjoni koosoleku protokoll 27.11.2014
Majanduskomisjoni koosoleku protokoll 11.12.2014
Majanduskomisjoni koosoleku protokoll 08.01.2015
Volikogu 16.12.14 istungi protokoll
Volikogu 20.01.15 istungi protokoll

2015. aasta esimene lisaeelarve
2015. aasta teine lisaeelarve
2015. aasta kolmas lisaeelarve
2015. aasta neljas lisaeelarve

2014. aasta eelarve

2014. aasta eelarve
Eelarve 2014 koond
Eelarve seletuskiri -2014 
Kanepi valla 2014. aasta esimene lisaeelarve
Kanepi valla 2014. aasta teine lisaeelarve
Kanepi valla 2014. aasta kolmas lisaeelarve 
Kanepi valla 2014. aasta neljas lisaeelarve