pilt

Fiiberoptilise sidevõrgu ehitustööd Kanepi valla territooriumil

Vahemikus juuni 2015 kuni september 2015 teostatakse Kanepi valla territooriumile fiiberoptilise sidevõrgu ehitustöid. Võrk ehitatakse Eesti Andmeisdevõrk MTÜ tellimusel ning tööde teostajaks on Empower AS. Võrk ehitatakse Euroopa Liidu struktuurifondide toel.

Rajatav võrgu eesmärk on ühendada sideoperaatorite võrgusõlmi, et sideoperaatorid saaksid 
regioonis hakata pakkuma kvaliteetsemat võrguühendust – nii mobiilset internetti kui ka
püsiühendust. Rajatavast baasvõrgust lõpptarbijani otse ühendusi ei looda, kuid pärast võrgu
valmimist on kõigil võrgu mõjupiirkonda jäävatel tarbijatel võimalus pöörduda enda eelistatud
sideteenuseid osutava ettevõtte poole ning küsida pakkumist suurema kiirusega kvaliteetsematele
internetipakettidele. Samuti suurendab valmiv baasvõrk kindlasti sideettevõtete konkurentsi 
regioonis, mis on aluseks soodsamatele pakkumistele internetiteenuste osas.
 
Võrgu ehitustööde tellijaks on Eesti Andmeisdevõrk MTÜ ja ehitajaks Empower AS. Kõigis ehitust
puudutavates küsimustes palume pöörduda otse ehitaja (Empower AS) poole kas e‐posti aadressil
info@empower.ee või telefonil 663 5600. Kui peaks tekkima üldisemat laadi küsimusi seoses valmiva
võrguga, võib ühendust võtta Eesti Andmesidevõrguga e‐posti teel info@eestiandmeside.ee või
telefonil 622 5237. Võrgu ehitamisega alustatakse orienteeruvalt juuni keskel ja töödega lõpetatakse
septembris 2015. Eesti Andmesidevõrk vabandab ette võrgu ehitamisel tekkida võivate
ebamugavuste pärast kohalikele elanikele ja ettevõtetele.
 
Mittetulundusühing Eesti Andmesidevõrk loodi Lõuna‐Eesti kohalike omavalitsuste (Kanepi vald,
Kõlleste vald, Vastse‐Kuuste vald ning Laheda vald) ja SkyLive Telecom AS ühisel algatusel eesmärgiga
arendada Eestis lairiba tehnoloogial põhinevat fiiberoptilise kaabli baasvõrku, mis võimaldab
lõppteenuse pakkujatel viia kiire internetiühendus ja sellega kaasnevad teenused lõpptarbijani ka
hajaasustusega aladel. Käesolevas etapis on rajamisel kuus sidevõrgu projekti kogupikkusega ca 300
km kogueelarvega 3,4 mln eurot, millest 2,9 mln kaetakse Euroopa Liidu struktuuritoetustega.