pilt

Volikogu hariduse-, kultuuri- ja noorsookomisjoni koosolek

23.03.2017

 Volikogu hariduse-, kultuuri- ja noorsookomisjoni koosolek toimub 28.03.2017 kell 15.00 Kanepi Gümnaasiumi kodundusklassis.

Päevakord:

1. Kanepi muuseumi lähteülesande arutelu

2. Kolme valla ühise spordipäeva arturelu

3. Kanepi staadionil asuva tenniseväljaku kasutamise arutelu

4. Jooksvad küsimused

 

Kanepi Vallavolikogu istung

14.03.2017

 Kanepi Vallavolikogu istung toimub 21.03.2017 kell 15.00 vallamaja saalis.

Päevakorra projekt

1. Arvamus Vabariigi Valitsuse ettepanekule 1.1-10/01469

2. Eraüldhariduskoolidele tegevuskulude toetuse andmise tingimused ja kord

3. Vallavanema aruanne valla raamatupidamise olukorrast

4. Järelepärimine Kanepi Seltsimaja juhatajale suveürituste läbiviimise ja nimetatud küsimuses revisjonikomisjoni otsuste täitmise kohta

5. Vallavanema info

6. Avaldused ja kohal algatatud küsimused

6.1. Taotluskiri Eesti Kirikute Nõukogult

6.2. Valgjärve ja Kõlleste Vallavolikogu vastuskirjad ühinemislepingu muutmise ettepanekule

Liikluse piiramine kohalikel teedel

03.03.2017

Arvestades asjaolu, et teekatte sulamise tõttu on teede konstruktsioon oluliselt nõrgenenud ja raskekaaluliste veokite liiklus võib muuta tee kasutuskõlbmatuks, on Kanepi Vallavalitsuse korraldusega suletud Kanepi valla territooriumil asuvad teed (välja arvatud riigi- ja erateed) veokitele, mille kogukaal on üle 8 tonni kevadise teedelagunemise ajaks
06. märtsist 2017 kuni 31. märtsini 2017.

Vajadusel toimub liiklemine suletud teedel nimetatud teedel vallavalitsuse loal lepingu alusel 383 euro tagatisraha tasumisel. Tagatisraha tagastatakse kui tee kasutamine liiklemise loa saaja poolt on lõpetatud ja valla tee on viidud kasutaja poolt vähemalt kasutamiseelsesse seisukorda.

Keeldu ei rakendata OÜ Eesti Keskkonnateenused prügiveo autodele.

Vallavalitsuse 01.03.2017 korraldus nr 47 "Liikluse piiramine kohalikel teedel"

VTA hoiatab-

02.03.2017

Lindude gripp on väga nakkav ja ägedalt kulgev uluk- ja kodulindude viirushaigus. Lindude gripp kuulub eriti ohtlike loomataudide hulka, kuna põhjustab lindude massilist haigestumist, suurt suremust ning ulatuslikku majanduslikku kahju.
2016. aasta sügistalvel on Euroopas diagnoositud kõrge patogeensusega lindude gripi viiruse alamtüüp H5N8 nii kodu- kui ka uluklindudel Ungaris, Saksamaal, Taanis, Rootsis, Prantsusmaal, Hollandis, Poolas, Soomes ja Austrias. Lindude gripi viiruse alamtüüp H5N8 teadaolevalt inimesele nakkav ei ole.

Loe täpsemalt lindude gripi kohta Maaeluministeeriumi kodulehelt

ja tutvu infovoldikuga

02.03.2017 Volikogu eelarve- ja majanduskomisjoni koosolek

27.02.2017 Volikogu hariduse-, kultuuri- ja noorsookomisjoni koosolek

16.02.2017 Kanepi Vallavolikogu istung

09.02.2017 Kanepi piirkonna kutsehaiged ning teised huvilised!

06.02.2017 Põlvamaa Partnerluskogu kuulutab välja projektitoetuste vastuvõtu

02.02.2017 Volikogu eelarve- ja majanduskomisjoni koosolek

31.01.2017 Tunnustagem Põlvamaa ettevõtjate töid ja tegemisi!

25.01.2017 Vallavolikogu- ja vallavalitsuse tänukirja kandidaatide esitamine

23.01.2017 Maa-ameti poolt korraldatava enampakkumise teade

20.01.2017 Madalapalgaliste töötajate toetus 2017. aastal

Arhiiv