pilt

Kanepi Vallavolikogu 10.10.2017 istung

09.10.2017

 Kanepi Vallavolikogu selle koosseisu viimane istung toimub teisipäeval, 10. oktoobril 2017, kell 15.00 Kanepi Seltsimajas, aadressil A. Weizenbergi tn 31 Kanepi alevik.

PÄEVAKORRA PROJEKT

1.      Volikogu esimehe kokkuvõtlik ülevaade volikogu tegevusest

2.      Vallavanema kokkuvõtlik ülevaade vallavalitsuse tegevusest

3.      Sõnavõtud

Vee- ja kanalisatsioonitööde teostamine Kanepi alevikus

03.10.2017

Kanepi alevikus lõpetati veemajandusprojektiga „Kanepi aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitus“ (projekt nr 11043) seotud tööd. Projekti kogumaksumus oli 289 420 eurot, millest 78% finantseeriti Euroopa Liidu vahenditest Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel. Projekti eestvedajaks oli Kanepi Haldus OÜ, ehitajateks Wesico Project OÜ ja Sinear OÜ ning omanikujärelevalvet teostas Inseneribüroo TELORA OÜ. Projekti käigus ehitati või rekonstrueeriti 3,4 kilomeetrit joogiveetorustikku, 1,2 kilomeetrit kanalisatsioonitorustikku, rajati 2,1 kilomeetrit tuletõrjevee torustikku ja ehitati aleviku reoveepuhasti juurde täisautomaatne võrehoone(pildil).

Projekt "Internet Koju"

29.09.2017

 Eesti Andmesidevõrk MTÜ on algatanud koostöös kohalike omavalitsustega Põlvamaal projekti „Internet Koju“, mille eesmärk on ühendada vähemalt 90% potentsiaalsetest tarbijatest ülikiiret internetiühendust võimaldava fiiberoptilise sidevõrguga. Käesoleval aastal toimub projektide ettevalmistamine, aastatel 2018 - 2020 projekteerimine ja sidevõrgu ehitus.Kiire internetiühenduse programmi "Internet Koju" sooviavalduste esitamise tähtaega on pikendatud 30. septembrini 2017. Täpsem info  http://www.internetkoju.ee/

 

Riigivara võõrandamine

26.09.2017

 Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 12.10.2017. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee.

Müüdavate kinnisasjade koondnimekiri

14.09.2017 Kanepi Vallavolikogu 19.09.2017 istung

05.09.2017 01. OKTOOBRINI SAAB ESITADA TAOTLUSI HUVITEGEVUSE ÕPPEKOHA KULUDE HÜVITAMISEKS

11.08.2017 Kanepi Vallavolikogu 15.08.2017 istung

07.07.2017 TEADE KANEPI KAUGKÜTTEKATLAMAJA JA TRASSIDE EHITUSTÖÖDE ALGUSEST

03.07.2017 Kanepi Vallavalitsuse kollektiivpuhkus

22.06.2017 Kanepi Vallavolikogu 30.06.2017 istung

10.06.2017 Kanepi Vallavolikogu 15.06.2017 istung

30.05.2017 Liiva-Varbuse mnt kaitse alt välja arvamise avalik koosolek

22.05.2017 Kodutoetuse taotlusvooru avamine

18.05.2017 Kanepi Vallavolikogu 23.05.2017 istung

Arhiiv