pilt

2015. aastal rahuldatud taotlused

Toetuse saaja Väino Kaste, projekt: Keldrimäe talu, Soodoma küla, Kanepi vald, Põlva maakond, kinnistu Keldrimäe 28502:004:0756 oleva eramu kanalisatsiooni omapuhasti (imbsüsteemi) ehitus. Eraldatud toetus 1760,09 eurot,toetuse saaja omafinantseering 879,91 eurot;

Toetuse saaja Ivi-Maret Muuga projekt: Põlva mk Kanepi vald Koigera küla Pitsitaja talu kinnistu 28502:005:0325 kanalisatsioonisüsteemi väljaehitus, jaotuskaevu, septiku ja imbsüsteemi väljaehitus. Eraldatud toetus 1917,70 eurot, toetuse saaja omafinantseering 958,70 eurot; 

Toetuse saaja Jalmar Flink projekt: Salvkaevu rajamine Põlvamaal, Kanepi vallas, Kaagna külas, Ala-Nüpli talus. Eraldatud toetus 2292,91 eurot, toetuse saaja omafinantseering 1146,29 eurot;

Toetuse saaja Malle Järv projekt: Sireli kü-l elamule veetrasside ehitus ja pumba paigaldus, kanalisatsioonisüsteemi ehitus koos sepiku ja imbväljakuga.  Eraldatud toetus 6029,30 eurot, toetuse saaja omafinantseering 3258,70 eurot. Toetus eraldatakse tingimusel, et taotleja nõustub projekti elluviimisega osalise rahastamisega.

 
Vallavalitsuse 23.07.2015 korraldus nr 163
Vallavalitsuse 26.08.2015 korraldus nr 183

Hajaasustuse programmi 2015.a taotlusvoor Kanepi vallas

Taotlusvoor on Kanepi vallas avatud perioodil 30. märtsist kuni 01. juunini 2015. Hajaasustuse programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele maapiirkondades. Programmist toetatakse majapidamistele veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteede rajamist. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi. 

Loe edasi