pilt

HAJAASUSTUSE PROGRAMMI TAOTLUSTE RAHULDAMINE JA RAHULDAMATA JÄTMINE

Kanepi Vallavalitsuse 03.08.2017 korraldus nr 178 Hajaasustuse programmi taotluste rahuldamine ja rahuldamata jätmine

Korraldus 178

Hajaasustuse programmi 2017. aasta taotlusvooru avatuks kuulutamine

 Hajaasustuse programmi 2017 Põlva maakonna taotlusvoor on avatud perioodil 31. märts kuni 01. juuni 2017. Taotluste vastuvõtt toimub kõikides Põlvamaa omavalitsustes. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb allkirjastatult esitada paberil või digitaalselt elukohajärgsele vallavalitsusele.

Loe edasi

HAJAASUSTUSE PROGRAMMI TAOTLUSTE RAHULDAMINE JA RAHULDAMATA JÄTMINE

Kanepi Vallavalitsuse 17.08.2016 korraldus nr 280 Hajaasustuse programmi taotluste rahuldamise ja rahuldamata jätmise kohta

Korraldus 280

JOOGIVEE KVALITEEDI UURING KANEPI VALLAS

Uute kaevude rajamisel peab arvestama sotsiaalministri 02.01.2003 määrusega nr 1 „Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded“ kehtestatud nõuetega (eriti juhime tähelepanu nimetatud määruse § 3 lg 3, § 5 lg 2 ja 3, § 6 lg 1).

Loe edasi

Hajaasustuse programmi taotluste hindamiskomisjoni moodustamine

 Vallavalitsuse korraldus nr 93

Korraldus 93

Hajaasustuse programmi 2016. aasta taotlusvooru avatuks kuulutamine

11.04.2016

Vabariigi Valitsuse seaduse § 84 punkti 1 ja 16 alusel ning juhindudes riigihalduse ministri 17.03.2016 käskkirja nr 073 „Hajaasustuse programmi 2016. a programmdokument“ punktidest 9.1 ja 18.5 kuulutas Põlva maavanem hajaasustuse programmi 2016. aasta taotlusvooru Põlva maakonna Ahja, Kanepi, Kõlleste, Laheda, Mikitamäe, Mooste, Orava, Põlva, Räpina, Valgjärve, Vastse-Kuuste, Veriora ja Värska vallas avatuks alates 13. aprillist 2016 ning määras taotluste esitamise lõpptähtajaks 14. juuni 2016.

Hajaasustuse programmdokument ning taotleja jaoks vajalikud vormid ja blanketid on alla laetavad EAS kodulehelt:

www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/

Hajaasustuse programm 2016

 Hajaasustuse programmi teabepäev
7. aprill kell 13.00 Põlva Maavalitsuses
Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.
Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsiooni-süsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
Teabepäeval esinevad EASi arenduskonsultant Tiina Loorand ja ehitusekspert Jaan Varol.
Teabepäev Põlva maavalitsuses (Kesk 20, III korrus) on tasuta ja kestab 2-3 tundi. Osalemisest teatada aadressil aivo.ulper@polva.maavalitsus.ee või tel 7998911 hiljemalt 5. aprill kell 15.00.

Rahandusministeeriumi pressiteade

 Hajaasustuse programm toetab elutingimuste parandamist maal

Rahandusministeeriumi pressiteade

18.03.2016
Hajaasustusega maapiirkondade majapidamistes elavad pered saavad taotleda koduse taristu väljaehitamiseks toetust rahandusministeeriumi hajaasustuse programmist. Käesoleval aastal toetab riik hajaasustuses elavaid majapidamisi enam kui 1,2 miljoni euroga.

„Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele korralikud elutingimused, et elu areneks ka kõige kaugemates Eestimaa nurkades,“ ütles riigihalduse minister Arto Aas. „Möödunud aastatel on pered aktiivselt programmist osa võtnud. Elutingimusi on parandatud juba rohkem kui 6000 majapidamises,“ lisas minister.

Sel aastal toetab riik hajaasustuses elavaid majapidamisi enam kui 1,2 miljoni euroga. Toetuse abiga saab välja ehitada veevärgi ja kanalisatsiooni, teha korda koduõuest suurele teele viiva juurdepääsutee või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme. Riigi toetusele lisandub kohaliku omavalitsuse toetus ning kolmandiku kogumaksumusest panustab taotleja ise.

Toetust saab taotleda majapidamisele, kuhu taotleja oli 1. jaanuari 2016. aasta seisuga registreeritud ning alaliselt ka elab. Maksimaalne toetus riigi ja omavalitsuse poolt ühe majapidamise kohta kokku on 6500 eurot.

Programmis osalevate omavalitsuste arv on aasta-aastalt kasvanud. Kui 2013. aastal avaldas valmisolekut programmis osaleda 125 valda, siis 2014. aastal 162 ning 2015. aastal juba 169 valda, mis moodustab valdava osa hajaasustuspiirkondadega omavalitsustest. Taotlusvooru kuulutab välja maavalitsus nendes kohalikes omavalitsustes, kes on avaldanud valmisolekut 2016. aasta programmis osaleda. Lisainfot saab maavalitsuste veebilehtedelt http://www.maavalitsus.ee/kontaktid.

2015. aastal esitati hajaasustuse programmis 2666 projektitaotlust, neist rahastati 1427. Riigi toetus oli ligi 2,06 miljonit eurot, omavalitsused panustasid ligi 2,09 miljoni euroga ning toetuse saajate omafinantseering moodustas üle 2,24 miljoni euro.