pilt

Talihooldusest Kanepi vallas

Talv paneb liiklejaid tavapärasest rohkem muretsema oma igapäevaste liikumisvajaduste võimaluste üle. Alljärgnev artikkel annab ülevaate meie vallas tehtavatest lumetõrjetöödest käesoleval talvel.
Talihoolde tellijaks on Kanepi Vallavalitsus. Lumetõrjetöödeks on vald jaotatud kaheksaks
piirkonnaks:
I piirkond- Karste, Kaagvere küla Kanepi- Otepää teest paremat kätt ja Jõksi, Heisri küla tervikuna. Töid teostab Eino Hani Tammiku talu. Kontaktisik Margus Hani, telefon 5615 0256.
II piirkond- Karste, Kaagvere küla Kanepi- Otepää teest vasakut kätt ja Kooraste, Rebaste küla tervikuna ning Jõgehara küla osaliselt. Töid teostab TREV-2 Grupp AS. Kontaktisik Rein Tamm, telefon 521 0391.
III piirkond- Hino, Jõgehara, Koigera, Erastvere küla tervikuna. Töid teostab OÜ Saaretu. Kontaktisik Kalmer Lina, telefon 514 0335.
IV piirkond- Kanepi alevik. Töid teostab OÜ Saaretu. Kontaktisik Kalmer Lina,
telefon 514 0335.
V piirkond- Piigandi küla tervikuna, Kaagna küla osaliselt. Töid teostab OÜ Saaretu. Kontaktisik Kalmer Lina, telefon 514 0335.
VI piirkond- Soodoma, Magari küla, Närapää, Peetrimõisa tervikuna. Töid teostab OÜ Saaretu. Kontaktisik Kalmer Lina, telefon 514 0335.
VII piirkond- Põlgaste, Sõreste küla tervikuna. Töid teostab Hurmi Agro OÜ.
Kontaktisik Marek Kruusla, telefon 53429099.
VIII piirkond- Lauri, Hurmi, Varbuse küla tervikuna ja Kaagna küla osaliselt. Töid teostab Hurmi Agro OÜ. Kontaktisik Marek Kruusla, telefon 53429099.
Kanepi aleviku kõnniteid ja platse hooldab täiendavalt TREV-2 Grupp AS. Kontaktisik Rein Tamm, telefon 521 0391.
Töövõtjad on kohustatud teostama lumetõrjet selleks vastava korralduse saamisel tellijalt või kui langenud lumekihi paksus teedel ületab 10 cm. Sahkamise järgselt ei tohi koheva lumekihi paksus teel ületada 5 cm. Teede hooldajate eesmärk on anda endast parim. Lumetõrjetöödega soovitakse alati kiiresti toime tulla, et lumetakistused teedel võimalikult vähe liiklemist häiriksid. Valla territooriumil teostab vastavalt vajadusele talihooldust 9- 14 erinevat lumetõrjemasinat. Selleks et 24 tunni jooksul lumetõrje ära teha piisab täna sellest masinpargist. Teehooldemasinad ei jõua palju sadanud lund tõrjuma kõikidesse kohtadesse korraga või hoida teid pidevalt puhtana kestva lumesaju ja tuisu ajal. Sellistel juhtudel palume arvestada ja varuda aega ühest punktist teise jõudmiseks. Üldjuhul toimub lumetõrje peale lumesaju ja tuisu lõppu. Inimesed kes soovivad eriaegadel ja erijuhtudel välja- või juurdepääsu oma elamule peab ise kokku leppima piirkonnas töid teostava ettevõtjaga. Eritellimised maksab inimene ise. Töövõtulepingu kohaselt Kanepi vallavalitsus ei vahenda firmade tellimusi töövõtjale. Enamasti tehakse hooldustöid pimedal ajal, kui tuul ja sadu vaibuvad. Tahtmatult võib siis lume lükkajal mõni teeots märkamata jääda. Samuti esineb juhtusid, kus enamike teede sõidetavus on normaalne, aga üksik koht teel on täis tuisanud. Sellistel juhtudel helistage palun oma piirkonna lumetõrje tegijale. Kanepi valla lumetõrjet tegevad ettevõtjad paluvad tähistada kinnistutel olevad teed, truubid, ülesõidukohad ja erilist tähelepanu vajavad postid, kivid, lillepeenrad jms., mis kattuvad lumega. Vajalik on vaadata üle ja ära lõigata teedele langev võsa, mis takistab teehooldusmasinate liikumist (tee laius mitte vähem kui 4m).
Tähelepanu !!! Vabaks liiklemiseks suletud erateedel lumetõrjet ei teostata.
Talv ja sellega kaasnev lumi ning libedus ei ole meie piirkonnas mingi loodusõnnetus. On soovitav, et iga liikleja arvestaks talvisel ajal kiiresti muutuda võivate liiklusoludega ning kohandaks oma liikumisvajadusi vastavalt nendele. Enne teeleminekut tasuks alati tunda huvi sõiduolude kohta kuulates raadio uudiseid ja ilmateateid.
Ilusat talve ja normaalseid liiklemistingimusi kõigile !


Vallavalitsus