pilt

Arendusprojektid

 

Postitee viitade ja väikevormide heakorrastamine
Projekti elluviimise aeg: juuli-september 2017
Taotleja ja elluviija: Kanepi Vallavalitsus ja MTÜ Postitee
Toetaja: PRIA Põlvamaa Partnerluskogu LEADER-meetme kaudu
Projekti kogumaksumus: 15 698 EUR, sh PRIA toetus 13 341 EUR
Lühikirjeldus: Projekti raames uuendati kõik Postiteele 2009. aastal paigaldatud viidad ja infotaradel olevad tahvlid ning korrastati puhkekohad, trassile jäävad pingid, infotahvlid, prügikastid, ristipostid.
Lisainfo: Reeli Kork, tel 521 9018, e-post Reeli.Kork@mnt.ee

 Keskkonnaprogramm - Põlva maakondlik programm 
Projekt "Kanepi aleviku vee-ja kanalisatsioonivõrgu projekteerimine" (teostatud)       Töid teostas OÜ Keskkond ja Partnerid. 
Projekti kogumaksumus on 17400 EUR. Toetus 13284 EUR.
Projekti toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus."

Keskkonnaprogramm
Projekt "Kanepi aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitus". (teostatud)
Töid teostas OÜ Sanbruno
Projekti kogumaksumus 536203,20 EUR-i. Toetus 444554,20 EUR-i.
Projekti toetas SA Keskonnainvesteeringute Keskus

Keskkonnaprogramm
Projekt "Põlgaste asula vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitus" (teostatud)
Projekti kogumaksumus on 675843,80 EUR-i. Eraldatud toetus 573443,00 EUR-i.
Töid teostas OÜ Aigren.
Projekti toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm 
Projekt "Kanepi Lasteaia rühmaruumide remonditõõd" (teostatud) 
Projekti kogumaksumus on 29791.20 EUR. 
Eraldatud toetus 25291,20 EUR-i. 
Töid teostas OÜ Arvensis. 
Projekti toetas Regionaalsete investeeringute andmise programm.

Keskkonnaprogramm
Projekt "Põlgaste kanalisatsioonitrassi ehitus ja olemasoleva veeühenduse likvideerimine" (teostatud)
Projekti kogumaksumus on 6700 EUR-i. Eraldatud toetus 5650 EUR-i.
Töid teostas Mintera OÜ.
Projekti toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.