pilt

Kanepi valla üldplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine

Kanepi Vallavolikogu on 15.08.2017 otsusega nr 28 kehtestanud Kanepi valla üldplaneeringu.

Vallavolikogu otsus nr 28

Planeeringu materjalidega on võimalik tutvuda vallavalitsuses, sh digitaalselt kopeerida parema resolutsiooniga pdf-faile.

Üldplaneeringu kaardimaterjal, seletuskiri ja KSH:

Kanepi vald planeeringulahendus

Maakasutuskaart_Kanepi alevik

Maakasutuskaart_Põlgaste küla

Kanepi أœP seletuskiri_2017_04_10

Kanepi valla ÜP KSH programm_heakskiidetud

KSH hindamise aruanne heakskiidetud

Kanepi valla ÜP lähteandmestiku analüüs

Planeeringu pass

 

 

 

 

Kanepi valla miljööväärtuslike alade teemaplaneering


Kehtiva üldplaneeringuga(aastast 2009) on määratud miljööväärtuslikeks aladeks: Kanepi alevik, Kooraste küla ja järved, Kooraste koolimaja, Jõgehara veski, Karste koolimaja, Jõksi küla, Piigandi küla, Erastvere, Soodoma (Erastvere–Suureküla), Põlgaste küla, Postitee, Ahja jõe veskid – Vedela, Kaska, Roti, Liismeti.

Loe edasi

Kanepi valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek

 Kanepi Vallavalitsus annab teada, et Kanepi Vallavolikogu on 11.10.2016 otsusega nr 40 vastu võtnud Kanepi valla üldplaneeringu ning suunanud selle avalikule väljapanekule.
Kanepi valla üldplaneeringu ja planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avalik väljapanek kestab 24.okt - 21.nov 2016. Avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu toimub 21. novembril kl 15:00 Kanepi Vallavalitsuses (Turu põik 1, Kanepi).

Loe edasi

ÜLDPLANEERINGU KOOSKÕLASTAMINE

 Kanepi ÜP seletuskiri_kooskõlastamiseks _2016_06_20

Kanepi_valla_UP_lahteandmestiku_analuus_1

KSH programm_heakskiidetud

KSH aruande eelnõu 2016_06_20

Kanepi alevik kooskõlastamiseks

Põlgaste küla kooskõlastamiseks

gofile.me/1Tim4/fE3gUVrM

 

kanepi valla üldplaneeringu eskiislahenduse väljapanek

Kanepi Vallavalitsus annab teada, et Kanepi valla üldplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek kestab 11.-22.aprill 2016.

Loe edasi

kanepi valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH programmi avalikustamine

Kanepi Vallavalitus annab teada, et Kanepi valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi avalik arutelu toimub 18.novembril 2015 kl 15.00 Kanepi Vallavalitsuses (Turu põik 1, Kanepi alevik).

Loe edasi