pilt

Valla sümboolika

I Kirjeldav osa

1.1 Kanepi valla vapi sinisel kilbil on vapitüvest tõusev nõgus teravik, saatena paremal tammeleht ja vasakul kannel; teraviku kohal kaheksaharuline täht - kõik hõbedased.

vapp

1.2 Kanepi valla lipp on ruudukujuline vapilipp, normaalmõõtmed 105x105 cm.

lipp

II Vapi kasutamise kord 

2.1 Kanepi valla vapi värvilised, must-valged ja reljeefsed kujutised peavad vastama riigisekretäri poolt 18.novembril 1997.a kinnitatud Kanepi valla vapi kirjeldusele.
2.2 Kanepi valla vapi kujutist kasutavad dokumendiplankidel vastavalt standardile Kanepi Vallavolikogu ja Vallavalitsus.
2.3 Kanepi valla vapi kujutist võib vallavalitsus kasutada valla autasudel, meenetel, ametimärkidel, ümbrikel ja muudel ametlikel trükistel ning valla piiritähistel.
2.4 Kanepi Vallavalitsus võib lubada vapi kasutamist vallavalitsuse hallatavate ametiasutuste pitsatitel ja dokumendiplankidel.
2.5 Kanepi valla vapi kujutise kasutamine vimplitel, kleebistel, siltidel, meenetel, trükistel jm. peab eelnevalt olema kooskõlastatud Kanepi Vallavalitsusega.
2.6 Kanepi valla vapi või sellega äravahetamiseni sarnaste kujutiste kasutamine tööstustoodete kujundamisel on keelatud.


III Lipu kasutamise kord 

3.1 Kanepi valla lipp peab vastama riigisekretäri 18.novembril 1997.a kinnitatud valla lipu kirjeldusele.
3.2 Kanepi valla lipu võivad heisata kõik Kanepi valla kodanikud eramajadel, ettevõtted ja organisatsioonid oma hoonetel lipuhoidlasse või maapinnalt tõusvasse lipumasti. Heisatav lipp peab vastama käesoleva korra punkti 1.2 
nõuetele, olema puhas ja terve.
3.3 Maapinnalt tõusva lipumasti kõrgus peab olema vähemalt kuus korda suurem lipu laiusest; seinalipuvarda pikkus on ligikaudu kolm korda suurem lipu laiusest. Heisatud lipul peab lipukanga serv jääma maapinnast vähemalt kolme meetri kõrgusele.
3.4 Kanepi valla lipp heisatakse riiklikel pühadel ning tähtpäevadel rahvuspühadel, 19.detsembril (omavalitsusliku staatuse saamise päev), perekondlike sündmuste jatähtpäevade puhul ning muude sündmuste puhul, milleks sellekohase korralduse annab Kanepi Vallavalitsus.
3.5 Kanepi valla lipu heiskamisel leinalipuna kinnitatakse lipuvarda ülemisse otsa 50-100 mm laiune must lint, mille mõlemad otsad ulatuvad lipu laiust pidi kuni lipukanga alumise servani või heisatakse lipp poolde lipumasti nii, et lipu 
alumine äär on masti keskel.
3.6 Kanepi Vallavalitsuse hoone ees võib Kanepi valla lipp olla heisatud koos riigilipuga ööpäevaringselt.
3.7 Kasutamiskõlbmatuks muutunud valla lipp kuulub sündsal viisil hävitamisele.

Kanepi valla vapi ja lipu kasutamine ärilistel eesmärkidel toimub Kanepi Vallavalitsuse korralduse alusel.