pilt

Stardiabitoetus

Stardiabi andmise eesmärgiks on stimuleerida ettevõtlusega alustamist ning toetada ja arendada väikeettevõtlust Kanepi vallas. Stardiabi võib taotleda ainult konkreetse projektiga põhjendatud kulude katteks.

Stardiabi saavad taotleda äriühingud, füüsilisest isikust ettevõtjad, kes taotluse esitamise ajaks on registreeritud vastavalt äriseadustikule ja vastavad järgmistele tingimustele:

 1) ettevõtja tegutsemiskoht asub Kanepi vallas;

 2) ettevõtja peab olema tööandjaks Kanepi valla elanikele või osutama teenuseid kohalikele elanikele;

 3) ettevõtja, kes ei ole antud valdkonnas tegutsenud mitte rohkem kui üks aasta;

 4) ettevõte ei ole teise juriidilise isiku tütarettevõte Eesti Vabariigi seaduste tähenduses;

 5) ettevõttel puuduvad maksuvõlad;

 6) ettevõtte suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust.

Stardiabi määraks on maksimaalselt 50 % projekti maksumusest, kuid mitte rohkem kui 1000 eurot.

 

Alustava ettevõtluse toetamise stardiabi andmise kord

Ettevõtlusetoetuse taotlemise ankeet (PDF) (DOC)

Ettevõtlustoetuse kasutamise aruanne (PDF) (DOC)