pilt

Volikogu istungite materjalid

Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele avaldatakse volikogu ja valitsuse määrused Riigi Teatajas.
Volikogu määrused ja otsused ning istungite protokollid on kättesaadavad kõigile dokumendihaldussüsteemis Amphora.