pilt

Palgaandmed

Vastavalt avaliku teenistuse seaduse § 119 avalikustatakse alates 2015. aastast ametnike palgaandmed avaliku teenistuse kesksel veebilehel.

Palgaandmed 2015
Kanepi Vallavalitsuse palgajuhend

Teenistujate haridus

Nimi Haridus Eriala
Katrin Slungin kõrg  õigusteadus
Eveli Misnik kõrg  õigusteadus 
Ülar Kõrge kõrg  põllumajanduse elektrifitseerimine 
Aare Plato kõrg maaparandus
Tiia Urm kõrg põllumajanduse ökonoomika, sotsiaaltöötaja III kutse
Anu Anepaio kõrg põllumjanduslik raamatupidamine