pilt

Eeskirjad ja korrad

Üldised

Kanepi valla põhimäärus
Kanepi vallavara valitsemise kord
Kanepi valla hankekord
Vallavalitsuse struktuur
Reservfondi kasutamise kord
Kanepi Vallavalitsuse palgajuhend
Kanepi Vallavolikogu töökord

Vallavolikogu ja volikogu komisjoni liikmetele tasu ning hüvitiste maksmise kord

Sotsiaal- ja tervishoiu alased

Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord
Kanepi valla eelarvest hoolekandeteenuste eest maksmise kord
Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine
Eluasemekulu piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel
Koduteenuste osutamise tingimused ja kord
Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord
Isikliku abistaja teenuse osutamise kord
Tugiisikuteenuse osutamise kord
Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord
Põlgaste pansionaati suunamise, vastuvõtmise, sealt lahkumise ja väljaarvamise eeskiri
Põlgaste pansionaadi kohamaksu kehtestamine 2013 aastaks

 Keskkonna ja vallamajanduse alased

Kanepi valla koerte ja kasside pidamise eeskiri
Kanepi valla kalmistute kasutamise eeskiri
Kanepi, Kõlleste, Laheda, Valgjärve ja Vastse-Kuuste valla ühine jäätmehoolduseeskiri
Kanepi valla korraldatud jäätmeveo tingimused ja kord
Kanepi valla heakorra eeskiri
Raieloa andmise kord
Tänava- ja turukaubanduse ala määramine
Müügipileti hinna kehtestamine
Avaliku ürituse korraldamine nõuded Kanepi vallas
Kanepi valla kaevetööde eeskiri

Ehituse ja planeeringu alased


Kanepi valla aadressitähiste eeskirja kinnitamine
 

Hariduse ja kultuuri alased

Kanepi valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse andmise kord
Alustava ettevõtluse toetamise stardiabi andmise kord
Huvikoolides õppimise ja muu huvitegevuse toetamise kord
Raamatukogude kasutamise eeskiri

Kanepi vallavolikogu eeskirjad ja korrad Riigi Teatajas