pilt

Kanepi Vallavalitsuse riigihanked

Kanepi Vallavalitsuse poolt avaldatud hanked on vaadeldavad riigihangete registris:

Riigihangete register

Käimasolevad hanked

Riigihanke

viitenumber

Hanke nimetus

Menet-

luse

liik

Avaldamise

kuupäev

Hanke seisund
 185098Kanepi kaugküttevõrgu ehitamise omanikujärelevalve

liht-

menetlus

 31.03.2017 alustatud
 184127Kanepi lasteaia A-korpuse katuse ümberehitamine

liht-

menetlus

 09.03.2017 täitmisel
182274Põlgaste keskuse küttelahenduse ümberehitamine

liht-

menetlus

 27.01.2017täitmisel
178136Kanepi kaugküttetorustiku projekteerimine ja ehitamine

avatud

menetlus

20.01.2017täitmisel
181849Kanepi seltsimaja küttesüsteemi ehitus

liht-

menetlus

05.01.2017alustatud
167885Kanepi valla investeerimislaen

liht-

menetlus

09.09.2016täitmisel
178022Kanepi valla teede talihooldus

avatud

menetlus

08.09.2016täitmisel
177404Teenuste kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks Kanepi, Kõlleste, Laheda, Valgjärve ja Vastse-Kuuste vallas

avatud

menetlus

15.08.2016täitmisel
174648Tarbesõiduki ostmine

liht-

menetlus

18.05.2016täitmisel
161647Soojusenergia tootmine Kanepi alevikus

avatud

menetlus

30.03.2015täitmisel
148713Kanepi Gümnaasiumi arvutite kasutusrent

liht-

menetlus

 13.01.2014 täitmisel
 135477 Laenu võtmine Kanepi aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamise finantseerimiseks liht-

menetlus

 27.06.2012 täitmisel

 

Hankeplaan

Hankeplaan 2017

 Kanepi valla 2016. aasta hankeplaan