pilt

Dokumendiregister

Dokumendiregistri kasutamise info

Kanepi valla õigusaktid asuvad ühtses digitaalselt peetavas dokumendiregistris AMPHORA. Dokumendiregister on avalik seaduses sätestatud ulatuses. Dokumendid on avalikus vaates jagatud funktsioonide kaupa. Juurdepääsupiiranguga dokumentide piirangute alused ja tähtajad on leitavad dokumentide loetelust sarja (indeksi) järgi.

Dokumentide loetelu

Amphora dokumendiregister võimaldab otsida soovitud dokumenti ka märksõna järgi. Selleks tuleb kasutada vasakpoolses menüüribas DOKUMENDID või KIRJAVAHETUS all olevat OTSI nuppu. Sisestades aknasse kas märksõna, akti numbri või dokumendi liigi – otsib süsteem ise vastavad dokumendid välja.

Valida võib ka ekraani keskelt sõna DOKUMENDIREGISTER kõrval VALI AASTA menüüriba, kirjuta kõrvalolevasse kasti märksõna (või pealkiri) või akti number või dokumendi liik (näit.korraldus, otsus, määrus) ning vajuta luubiikoonile.
Dokumendi andmetel klikkides avaneb detailsem vaade dokumendile.

Ava Amphora dokumendiregister

Dokumendiregistris on avalikus vaates sisalduvad vallavalitsuse ja vallavolikogu dokumendid alates aastast 2004. Varasemate dokumentidega tutvumiseks ning olemasolevate dokumentide sisu kohta täpsustavate küsimuste korral tuleb esitada teabenõue.