pilt

Kanepi Vallavolikogu liikmete registreerimine

KANEPI VALLA VALIMISKOMISJON

O T S U S


Kanepi 20.10.2017 nr 6

Kanepi Vallavolikogu liikmete registreerimine


Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 68 lg 1 ja lg 3 alusel ning tulenevalt
Kanepi Vallavolikogu 15. oktoobri 2017 valimistulemusest, Kanepi valla valimiskomisjon

o t s u s t a b:

1. Registreerida Kanepi Vallavolikogu liikmed:
Eesti Reformierakond
1. ANDRUS SEEME
2. KAIDO KÕIV
3. URMAS KIVIRAND
4. TIIT RAMMUL
5. MERIKE LUTS
6. URMAS HALLAP
7. VALEV KREBES
8. MAREK KAMLA
9. ANU LUIGA
10. RIINA MARRAN
11. URMAS ROHT
12. KÜLLIKE KALDOJA
13. INGE TAMM
Eesti Keskerakond
1. AIVAR LUTS
2. MATI HAAVISTU
3. AAVO MAAT
4. RAIMU VAIKMÄE
5. ARNO KAKK
6. RAINER SOOSAAR

2. Avaldada otsus Kanepi valla veebilehel http://www.kanepi.ee/ , Kõlleste valla veebilehel http://www.kolleste.ee/ ja Valgjärve valla veebilehel http://valgjarve.kovtp.ee/ 20.10.2017.

3. Valimistulemused loetakse väljakuulutatuks ja Kanepi Vallavolikogu liikme volitused algavad käesoleva otsuse avalikustamisele järgneval päeval.

4. Otsus jõustub allakirjutamisel.

5. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 64 alusel võib üksikisik, kandidaat, valimisliit ja erakond, kes leiab, et tema õigusi on otsusega rikutud, esitada Vabariigi Valimiskomisjonile kaebuse otsuse tühistamiseks. Kaebus esitatakse Vabariigi Valimiskomisjonile kolme päeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

 

Tutvustus ja asukoht

Kanepi vald paikneb Otepää kõrgustiku idaosas, Põlva maakonna lääneosas, piirnedes põhjas Valgjärve ja Kõlleste vallaga,idas Põlva ja Laheda vallaga,lõunas Urvaste ja Sõmerpalu vallaga, läänes Otepää vallaga.
Territooriumi suurus 231,5 km². Halduskeskus paikneb Kanepi alevikus, mis asub Tartu-Võru maantee ääres, Põlvasse, Otepääle ja Antslasse suunduvate teede ristmikul.
Kanepi vallas on seisuga 01.01.2016 2421 elanikku.
Vallas on 1 alevik - Kanepi ja 21 küla: Erastvere, Heisri, Hino, Jõgehara, Jõksi, Kaagvere, Karste,
Kooraste, Piigandi, Rebaste, Kaagna, Koigera, Lauri, Magari, Närapää, Hurmi, Peetrimõisa, Põlgaste,Soodoma, Sõreste, Varbuse.