pilt

Haldusreformi küsitlus

LUGUPEETUD KANEPI VALLA ELANIK!

Käimasoleva haldusreformi raames viib Kanepi Vallavolikogu rahvaarvamuse väljaselgitamiseks läbi küsitluse.

Küsitlusest on õigus osa võtta igal vähemalt 18-aastasel kanepi valla elanikul.
Küsitlus koosneb ühest hääletusest, mille käigus saab hääletaja anda ühe hääle. Küsitlus sisaldab kolme hääletusalternatiivi, millest vastaja valib ühe valiku.

• Toetan Kõlleste valla ühinemisettepanekut (Kanepi vald, Kõlleste vald, Valgjärve vald, Vastse-Kuuste vald);

• Toetan Põlva valla ühinemisettepanekut (Kanepi vald, Põlva vald, Ahja vald, Kõlleste vald, Laheda vald, Mikitamäe vald, Mooste vald, Orava vald, Valgjärve vald, Vastse-Kuuste vald, Veriora vald);

• Toetan Sangaste valla ühinemisettepanekut (Kanepi vald, Sangaste vald, Otepää vald, Urvaste vald, Palupera vald). 


Küsitluspäevadel toimub küsitlus:
23.07.2016 kell 16.00-21.00 Erastvere raamatukogu-külakeskuses (Soodoma küla);
29.07.2016 kell 10.00-18.00 Kanepi vallamajas (Turu põik 1, Kanepi alevik);
30.07.2016 kell 10.00-18.00 Põlgaste raamatukogu-külakeskuses (Saia tee 2, Põlgaste küla);
31.07.2016 kell 10.00-14.00 Koorastes (endine pood);
31.07.2016 kell 15.00-19.00 Kaagvere külakeskuses.
Hääletada saab kõikides punktides. 


Põhjendatud juhul saab taotleda vastuse andmist kodus. 
Küsitluse korraldamine kodus toimub 31.07.2016. Taotlused või teavitused tuleb vallavalitsusele esitada hiljemalt 29.07.2016 kella 14.00-ks telefonil 7976310 või 5170306

Küsitluse läbiviimine elektrooniliselt
Elektrooniline küsitlus algab 24.07.2016 kell 10.00 ja lõppeb 28.07.2016 kell 17.00.
Elektrooniliselt hääle andmiseks palun alla laadida küsitlussedeli vorm SIIN. Küsitluslehel märkida vastaja elukoht asustusüksuse täpsusega, seejärel valida ja märgistada sobiv vastusevariant. Täidetud vorm tagastada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil kysiltus.kanepi@gmail.com
Küsitlussedelid avab valimiskomisjon peale elektroonilise hääletuse lõppemist. Komisjon prindib välja täidetud küsitlussedeli välistades vastaja isiku tuvastamise võimaluse.
 

Küsitlus viiakse läbi Kanepi Vallavolikogu 21.06.2016 otsusega nr 27 vastu võetud korra alusel. Kanepi valla ühinemise rahvaküsitluse läbiviimise korraga saab tutvuda SIIN

Käimasolevate läbirääkimiste tulemusena valminud ühimemislepingute projektidega on võimalik tutvuda SIIN