pilt

Maakonnaplaneeringu tegevuskava eskiis

Koostatavas maakonnaplaneeringus on kavandatud maakonna ruumilised arengusuunad aastani 2030+. Maakonnaplaneeringus kavandatu elluviimine eeldab koostööd riigi, maakonna, kohaliku omavalitsuse ja erasektori vahel. 
Maavalitsus on koostanud maakonnaplaneeringu tegevuskava eskiisi, mille sisu tuleneb maakonnaplaneeringus kavandatavast ja struktuur lähtub planeeringu ülesehitusest. Tegevuskava on maakonnaplaneeringu lisa, mida ei kehtestata ja seda ajakohastatakse vastavalt vajadusele maakonnaplaneeringu põhilahendust muutmata. Maakonnaplaneeringu elluviimine kohalikul tasandil toimub läbi üld- ja teemaplaneeringute. Põlva Maavalitsus on saatnud Kanepi Vallavalitsusele maakonnaplaneeringu tegevuskava eskiisi ettepanekute tegemiseks ja tegevuskava täpsustamiseks. Ootame Kanepi valla elanike ja ettevõtjate ettepanekuid maakonnaplaneeringu tegevuskava eskiisile hiljemalt 1. septembriks 2016 e-postile majandus@kanepi.ee

Link tegevuskavale: TK_ESKIIS_POLVAMAA

Tutvustus ja asukoht

Kanepi vald paikneb Otepää kõrgustiku idaosas, Põlva maakonna lääneosas, piirnedes põhjas Valgjärve ja Kõlleste vallaga,idas Põlva ja Laheda vallaga,lõunas Urvaste ja Sõmerpalu vallaga, läänes Otepää vallaga.
Territooriumi suurus 231,5 km². Halduskeskus paikneb Kanepi alevikus, mis asub Tartu-Võru maantee ääres, Põlvasse, Otepääle ja Antslasse suunduvate teede ristmikul.
Kanepi vallas on seisuga 01.01.2016 2421 elanikku.
Vallas on 1 alevik - Kanepi ja 21 küla: Erastvere, Heisri, Hino, Jõgehara, Jõksi, Kaagvere, Karste,
Kooraste, Piigandi, Rebaste, Kaagna, Koigera, Lauri, Magari, Närapää, Hurmi, Peetrimõisa, Põlgaste,Soodoma, Sõreste, Varbuse.